ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μέρος αυτής της ενότητας βρίσκεται σε αναβάθμιση και θα είναι σύντομα, και πάλι διαθέσιμη.

Hotel Management
Revenue Management
Hotel Pre-Opening
Mystery Guest

Τα στελέχη μας θα αξιολογήσουν ολόκληρο τον οργανισμό σας από πάνω προς τα κάτω. Οι εγκαταστάσεις, το προσωπικό και όλες οι υπηρεσίες σας, συμπεριλαμβανομένης της υγιεινής και της αποτελεσματικότητας θα αξιολογηθούν. Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει τις πελατειακές σχέσεις των υπαλλήλων σας και τις δεξιότητες πωλήσεων. Θα λάβετε μια εκτενή αναφορά που περιλαμβάνει διαβουλεύσεις για στρατηγικές βελτίωσης σε όλα τα σημεία.

  • Συμβουλευτική στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Δημιουργία Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού
Εκπαίδευση Προσωπικού
  • Sales & Marketing
  • F&B
  • Team Building
  • Εκπαίδευση Τμημάτων
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

Η εμπειρία μας, θα σας καθοδηγήσει στην επίτευξη του οράματός σας.

error: Content is protected !!